უცხ.ს.I.8.

მოსწავლეს შეუძლია სავარჯიშოს პირობის წაკითხვა და გაგება

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს და ასრულებს მითითებებს.

რესურსები