უცხ.ს.I.7.

მოსწავლეს შეუძლია საჯარო წარწერების (მაგ., გამაფრთხილებელი წარწერის, გაჩერების/ მაღაზიის/საჯარო შენობის დასახელების და სხვა) წაიკითხვა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს მითითებულ ინფორმაციას.

რესურსები