უცხ.ს.I.5.

მოსწავლეს შეუძლია ანბანის წაკითხვა. 

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ყველა მთავრულ და არამთავრულ ბეჭდურ/ნაწერ ასოს, სწორად წარმოთქვამს მათ.

რესურსები