უცხ.ს.I.35.

მოსწავლეს შეუძლია შედეგების გაუმჯობესების მიზნით ითანამშრომლოს თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან.

ინდიკატორები

  • ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
  • ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
  •  კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
  •  მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგების ურთიერთგაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

რესურსები