უცხ.ს.I.27.

მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან.

ინდიკატორები

  • აკვირდება და ამოიცნობს ილუსტრაციებში/ტექსტებში ასახულ სახელმწიფო სიმბოლოებს, კულტურის რეალიებს (მაგ., დროშა, ძეგლ და სხვა).

რესურსები