უცხ.ს.I.19.

მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით მცირე ზომის აღწერითი ტექსტის შედგენა.

ინდიკატორები

  • აღწერს ადამიანს (თვალის ფერი, თმის ფერი, სიმაღლე, წონა);
  • აღწერს საგანს, ნივთს სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით (ფერი, ზომა, შემადგენლობა, ფორმა, მდებარეობა და სხვა);
  • აღწერს საცხოვრებელ ადგილს (მდებარეობა, ოთახების, ნივთების განლაგება და სხვა);
  • აღწერს ყოველდღიურ საქმიანობებს;
  • აღწერს ხელოვნების ნიმუშს (დასახელება, ადგილმდებარეობა, სხვადასხვა მახასიათებელი);
  • იძლევა მარტივ დადებით ან უარყოფით შეფასებებს. 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები