უცხ.ს.I.18.

მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით მარტივი, ყოფითი ხასიათის ინფორმაციული ტექსტების (კატალოგის, მენიუს, კულინარიული რეცეპტის) შედგენა.

ინდიკატორები

  • მოცემულ ყალიბს ავსებს განსხვავებული შინაარსით (მაგ., მოზრდილთათვის განკუთვნილი წიგნების კატალოგის მიხედვით წერს საბავშვო წიგნების კატალოგს; ზამთრის ტანსაცმლის კატალოგის მიხედვით - ზაფხულისას).

რესურსები