უცხ.ს.I.17.

მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით ღია ბარათის შედგენა. 

ინდიკატორები

  • იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს (მიმართვა, ხელმოწერა, მისამართი, თარიღი);
  • აყალიბებს კორესპონდენციის მიზანს (დაბადების დღის, შობა/ახალი წლის მილოცვა და სხვა).

რესურსები