უცხ.ს.I.16.

მოსწავლეს შეუძლია გაკვეთილების ცხრილის, კვირის/დღის განრიგის, ანკეტის შევსება. 

ინდიკატორები

  • წერს მონაცემებს/საქმიანობებს შესაბამის ადგილას.

რესურსები