უცხ.დ.V.5.

მოსწავლეს შეუძლია ღია ბარათის,პირადი წერილის (ელექტრონული) წაკითხვა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ავტორს, ადრესატს (თანატოლს, უფროსს);
  • ამოიცნობს კორესპონდენციის მიზანს (მაგ., მილოცვა, მოკითხვა, დაპატიჟება);
  • ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (სად, რამდენი, როდის და სხვა).

რესურსები