უცხ.დ.V.27.

მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელებთან, ჯგუფის წევრებთან თანამშრომლობა.

ინდიკატორები

  • ეთათბირება თანაგუნდელებს ფუნქციების, სამუშაოს განაწილების თაობაზე;
  • ახერხებს თანაგუნდელებთან შეთანხმებას;
  • გამოთქვამს მოსაზრებებს, უსმენს სხვისას;
  • თავისი წვლილი შეაქვს დასმული ამოცანის გადაჭრაში.

რესურსები