უცხ.დ.IV.6.

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ელემენტარული უნარ-ჩვევა.

ინდიკატორები

  • თავისუფლად კითხულობს მცირე ზომის ნაცნობ ტექსტს;
  • მოსწავლე ხმამაღლა, გამართულად უკითხავს თანაკლასელებს სასურველ/შერჩეულ ნაწყვეტს ნაცნობი ტექსტიდან;
  • ცდილობს, დაიცვას შესაბამისი ინტონაცია სხვადასხვა მოდალობის წინადადების წარმოთქმის დროს;
  • მონაწილეობს დიალოგის, სკეტჩის გუნდურ კითხვაში.

რესურსები