უცხ.დ.IV.22.

მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, ჯგუფის წევრებთან თანამშრომლობა.

ინდიკატორები

  • სხვებს აცდის პასუხს;
  • თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რომლებშიც თვითონაა ძლიერი;
  • მეწყვილესთან ერთად გადაჭრის დასმულ ამოცანას;
  • მეწყვილესთან ერთად ჩართულია ინტერაქციაში;
  • კორექტულად აღნიშნავს დაშვებულ შეცდომებს;
  • მონაწილოებს ჯგუფში მუშაობის მარტივი წესების შემუშავებაში და ცდილობს მათ დაცვას;
  • ახერხებს თანაგუნდელებთან შეთანხმებას ფუნქციების, სამუშაოს განაწილების თაობაზე;
  • შეძლებისდაგვარად ეხმარება ჯგუფის წევრებს.

რესურსები