უცხ.დ.IV.20.

მოსწავლეს აქვს კონსტრუქციული დამოკიდებულება დაბრკოლებების მიმართ.

ინდიკატორები

  • არ უფრთხის შეცდომების დაშვებას;
  • სვამს შეკითხვებს, როცა რაიმე არ ესმის;
  • ითხოვს დახმარებას, როდესაც სიძნელეს აწყდება;
  • არ ერიდება საკუთარი აზრის/შეხედულების გამოხატვას.

რესურსები