უცხ.დ.IV.12.

მოსწავლეს შეუძლია ილუსტრაციების აღწერა.

ინდიკატორები

  • ასახელებს პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს;
  •  აღწერს მათ სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით (მაგ.,ზომა, რაოდეობა, ფერი, ადგილმდებარეობა და სხვა);
  • ასახელებს მოქმედებებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები