უცხ.დ.III.8.

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი წერითი კომუნიკაციის განხორციელება. 

ინდიკატორები

  • აფორმებს ნახატებს/ილუსტრაციებს წარწერებით;
  • ავსებს ნაკლულ ტექსტს საჭირო ინფორმაციით (გამოტოვებული სიტყვებით);
  • ნიმუშის მიხედვით ქმნის მცირე ზომის ტექსტებს.

რესურსები