უცხ.დ.III.16.

მოსწავლეს შეუძლია არსებული რესურსების გამოყენება და ახლის შექმნა.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს სახელმძღვანელოში მოცემულ სიმბოლოებს, ლოგოებს;
  • იყენებს სახელმძღვანელოს ილუსტრაციებს, საკლასო ოთახში არსებულ თვალსაჩინოებებს;
  • ქმნის ოპერატიულ რესურსებს და იყენებს მათ (მაგ., ბარათს, ლოტოს, წარწერიან ილუსტრაციებს, კოლოფს).

რესურსები