უცხ.დ.III.15.

მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან თანამშრომლობა.

ინდიკატორები

  • სხვებს აცდის პასუხის დასრულებას;
  • უსმენს თანაკლასელებს, მასწავლებელს;
  • თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რომლებშიც თვითონაა ძლიერი;
  • მეწყვილესთან ერთად გადაჭრის დასმულ ამოცანას;
  • მონაწილეობს ჯგუფურ სამუშაოებში.

რესურსები