უცხ.დ.II.14.

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს თანაკლასელებთან და მასწავლებელთან თანამშრომლობის საწყისი ჩვევები.

ინდიკატორები

  • სხვებს აცდის პასუხის დასრულებას;
  • უსმენს თანაკლასელებს, მასწავლებელს;
  • თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რომლებშიც თვითონაა ძლიერი;
  • ცდილობს, მეწყვილესთან ერთად გადაჭრას დასმული ამოცანა.

რესურსები