უცხ.დ.I.1.

მოსწავლე შეუძლია მასწავლებლის მითითებების გაგება.        

ინდიკატორები

  • სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე (ადექი, დაჯექი, მოდი დაფასთან, გადაშალე წიგნი და სხვა).

რესურსები