უსაფ.XII.3.

XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს  საქართველოს თავდაცვისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სისტემები

ინდიკატორები

  • აღწერს საქართველოს თავდაცვის სისტემასა და მისი ფუნქციონირების ძირითად პრინციპებს;
  • აღწერს საქართველოში საგანგებო სიტუაციების მართვის სისტემასა და მისი მუშაობის ძირითად პრინციპებს;
  • ახასიათებს საგანგებო სიტუაციების მართვის პროცესში სამხედრო-სამოქალაქო თანამშრომლობის ძირითად ელემენტებს; 
  • აღწერს საგანგებო სიტუაციების დროს მოსახლეობის შეტყობინების, ევაკუაციისა და მოსახლეობის დაცვის ძირითად პრინციპებს.

რესურსები