უსაფ.XII.1.

XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს საბრძოლო საშუალებებით გამოწვეული საფრთხეები

ინდიკატორები

  • აღწერს საქართველოს შეიარაღებული ძალების შეიარაღების ძირითად სისტემებს;
  • აჯგუფებს საფრთხეებსა და ზიანის შესაძლებლობლებს შეიარაღების სისტემების მიხედვით.

რესურსები