უსაფ.VIII.1.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს ადგილზე ორიენტაციის  საშუალებები უცნობ ადგილას უსაფრთხოდ მოძრაობისათვის

ინდიკატორები

  • ადგილზე ორიენტაციისათვის სარგებლობს ტოპოგრაფიული საშუალებებითა და მარტივი სანავიგაციო ხელსაწყოებით;
  • უცნობ გარემოში ორიენტაციისათვის იყენებს შესაბამის ბუნებრივ ნიშნებსა თუ თავისებურებებს.

რესურსები