უსაფ. IV. 2.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს   ხალხმრავალ ადგილებში და საველე პირობებში უსაფრთხოდ ქცევის წესები

ინდიკატორები

  • ასახელებს უსაფრთხოდ გადაადგილების წესებს სხვადასხვა არამდგრად ზედაპირზე (მაგ; წყალზე, ყინულზე და ა.შ.);
  • ასახელებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ან სხვა ხალხმრავალ ადგილებში უსაფრთხოდ ქცევის წესებს;
  • ასახელებს საველე პირობებში გადაადგილებისათვის აუცილებელ ნივთებს, მათ დანიშნულებას და იცის მათი გამოყენების წესები.

რესურსები