სპ.X-XII.4

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაეუფლოს ყველა ძირითად და აუცილებელ მოძრაობით უნარ-ჩვევა

ინდიკატორები

  • აქტიური ვარჯიშობით აუმჯობესებს ადრე ათვისებულ ძირითად მოტორულ უნარ-ჩვევებს;
  • მონაწილეობს გუნდურ თამაშებში, როგორც გუნდის სრულუფლებიანი წევრი;
  • დაუფლებულია ძირითად სპორტის სახეობებსა და სპორტულ თამაშებს;
  • იცის სტილით ცურვა, თხილამურებით სრიალი, ველოსიპედის ტარება;
  • აქტიურად იყენებს მუსიკალურ თანხლებას და ცეკვის ილეთებს ვარჯიშის დროს (აერობიკა, რიტმიკა, სპორტული ცეკვა);
  • აქტიური თამაშის წინ ასრულებს მოთელვით ვარჯიშებს;
  • შეძენილი სამოძრაო უნარ-ჩვევების ბაზაზე, შეჯიბრებების დროს  შექმნილი რთული სიტუაციების შესაბამისად, ახერხებს ახალი მოძრაობების შესრულებას (სპორტულ ექსტრაპოლაციას). 

რესურსები