სპ.X-XII.3.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გამოიჩინოს ინტერესი მის მიერ არჩეული სპორტის სახეობის მიმართ

ინდიკატორები

  • გამოხატავს განსაკუთრებულ ინტერესს სპორტის რომელიმე სახეობის მიმართ;
  • ეუფლება სპორტის ამორჩეულ სახეობას და აღწევს გარკვეულ წარმატებებს კვალიფიციური მწვრთნელის დახმარებით და სისტემატური ვარჯიშით;
  • მონაწილეობას იღებს  სპორტულ შეჯიბრებებში.

რესურსები