სპ.X-XII.1.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის აუცილებლობა, როგორც ფიზიკური და სულიერი ჯანმრთელობის და, აქედან გამომდინარე, საზოგადოებაში წარმატებული ინტეგრირების აუცილებელი პირობა

ინდიკატორები

  • თავისუფალი დროის დიდ ნაწილს სხეულის ფიზიკურ განვითარებას უთმობს;
  • ფლობს ინფორმაციას სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების, როგორც მსოფლიო პრობლემის შესახებ, მათი გავრცელების, გართულების, პრევენციის გზებზე; აივ/შიდსზე და მასთან დაკავშირებულ სოციალურ (სტიგმა-დისკრიმინაცია) ასპექტებზე.

რესურსები