სპ.VII-IX.1.

VII კლასი, VIII კლასი, IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გაითავისოს ჯანსაღი ცხოვრების წესი, როგორც ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და საზოგადოებაში წარმატების მიღწევის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობა

ინდიკატორები

  • სპორტული ფორმის შენარჩუნების მიზნით ჩაბმულია რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობაში;
  • აცნობიერებს საკვების რაოდენობისა და ხარისხის ზეგავლენას ჯანმრთელობაზე და საერთო ფიზიკურ მდგომარეობაზე, დაბალანსებული კვების არსს (კალორიების სიჭარბე და დეფიციტი);
  • ასახელებს ჭარბი წონისა და ექიმის მეთვალყურეობის გარეშე ჩატარებული დიეტის (გასახდომი დიეტის) შესაძლო საფრთხეებს;
  • აღწერს, თუ რა ზეგავლენას ახდენს ფსიქოაქტიური ნივთიერებების - ნარკოტიკების, ალკოჰოლის, ფსიქოტროპული მედიკამენტებისა და თამბაქოს მოხმარება ადამიანის ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, მის სოციალურ სტატუსზე.

რესურსები