სპ.VI.1.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს ჯანმრთელობა, როგორც საზოგადოებაში წარმატებული არსებობის ერთ-ერთ საწინდარი

ინდიკატორები

  • ჩაბმულია რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობაში;
  • აცნობიერებს და განმარტავს, თუ  რა ზეგავლენას ახდენს ნარკოტიკების მოხმარება ადამიანის ჯანმრთელობაზე;
  • განმარტავს, რა გავლენა აქვს მასმედიას, საზოგადოებასა და ოჯახს ადამიანის არჩევანზე, დაიცვას  ჯანსაღი ცხოვრების წესი.

რესურსები