სპ.IV.3.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ძირითად ფიზიკურ აქტივობებში, რომლებიც აუმჯობესებენ მის ჯანმრთელობას

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს პროგრამით გათვალისწინებულ ფიზიკურ აქტივობებში;
  • მასწავლებელთან ერთად გეგმავს და რეგულარულად ასრულებს მისი მიზნებიდან ან ჯანმრთელობისა და სხეულის აღნაგობიდან გამომდინარე აუცილებელ ფიზიკურ ვარჯიშებს.

რესურსები