სპ.III.5.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ფიზიკური აქტივობა სხეულის მდგომარეობასთან

ინდიკატორები

  • აღწერს გავარჯიშებული სხეულის თავისებურებებს (ლამაზი ტანი, ძლიერი კუნთები, ფიზიკური გამძლეობა);
  • აღწერს ვარჯიშამდე, ვარჯიშის დროს და ვარჯიშის შემდეგ საკუთარ ფიზიკურ მდგომარეობას (სუნთქვა, გულისცემა).

რესურსები