სპ.III.4.

III კლასი

ფიზიკურ აქტივობებში მონაწილეობის საფუძველზე მოსწავლეს აქვს უნარი გამოავლინოს ისეთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა: მიზნის დასახვა, გადაწყვეტილების მიღება, პრობლემის გადაჭრა, ადამიანებთან ურთიერთობა

ინდიკატორები

  • თამაშისას იცავს დადგენილ წესებს;
  • ითვალისწინებს თანაგუნდელის ინტერესებს;
  • აქვს საკუთარი წარმოდგენები ბავშვთა უფლებებსა და მოვალეობებზე;
  • პატივს სცემს როგორც საკუთარი, ასევე მოწინააღმდეგე გუნდის მოთამაშეებს და უფრთხილდება სპორტულ ინვენტარს;
  • ისახავს მიზანს (მინდა ვისწავლო ვარჯიში და ტექნიკა, მინდა ვიყო უფრო სწრაფი და ა.შ.) და მასწავლებელთან ერთად გეგმავს მიზნის მიღწევის გზებსა და საშუალებებს.

რესურსები