ს.ნ. XI.9.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განმარტოს დამატებითი მოთხოვნები ველოსიპედის, მოპედის და საჭაპანო ოთხთვალის მიმართ

ინდიკატორები

  • ჩამოთვლისველოსიპედის, მოპედისდასაჭაპანოოთხთვალისგადაადგილებისწესებსადააკრძალვებს;
  • ადარებს ამ წესებს მსუბუქი ავტომობილით მოძრაობის წესებს.

რესურსები