ს.ნ. XI.8.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს სასწავლო სვლის, მგზავრთა გადაყვანის და ტვირთის გადაზიდვის ძირითადი წესების მნიშვნელობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის

ინდიკატორები

  • ასახელებს, სადარის ნებადართული სასწავლო სვლა;
  • მსჯელობს ოსტატისთვის აუცილებელი მოთხოვნების შესახებ;
  • მოსწავლე მსჯელობს C და D კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონე მძღოლის ძირითად უფლებებზე;
  • მოსწავლე ასახელებს C და D კატეგორიის მძღოლის მართვის მოწმობის მისაღებ გამოცდაზე დასაშვებ პირობებს ( მაგ., ასაკობრივ შეზღუდვებს, სხვ.);
  • მოსწავლე ჩამოთვლის და მსჯელობს მგზავრთა გადაყვანის, ტვირთის გადაზიდვის წესებსა და აკრძალვებზე.

რესურსები