ს.ნ. XI.11.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს მანქანის აგებულება

ინდიკატორები

  • ჩამოთვლის მანქანაში არსებულ სისტემებს;
  • აყალიბებს რეკომენდაციებს, რომელთა გათვალისწინებაც უზრუნველყოფს სატრანსპორტო საშუალების უსაფრთხო მართვას.

რესურსები