ს.გ.VIII.9.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაგეგმოს და მონაწილეობა მიიღო  სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს სხვადასხვა ღონისძიების თემას და მიზანს;
  • აწყობს გამოფენას (თავად შეარჩევს ნამუშევრებს, აწყობს ექსპოზიციას);
  • მონაწილეობს სპექტაკლის დაგეგმვაში;
  • აწყობს და მონაწილეობს სხვადასხვა სახის აქციაში (მაგ. გარემოს დაცვა); 
  • აწყობს შეხვედრებს ხელოვნების გამოჩენილ მოღვაწეებთან.

რესურსები