ს.გ.VII.9.

VII კლასი

მოსწავლე კრიტიკის დროს პატივისცემით ეკიდება სხვის ნამუშევარს და აზრს.

ინდიკატორები

  • კორექტულია სხვის შეცდომებზე საუბრისას;
  • ტოლერანტულია განსხვავებული იდეების, სტილის, მიდგომების მიმართ;
  • კამათის დროს სხვასაც აცდის საუბარს.

რესურსები