ს.გ.VII.5.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაგეგმოს და შეასრულოს სხვადასხვა სახის  სამუშაო.

ინდიკატორები

  • განიხილავს სამუშაო გეგმის რამდენიმე ვარიანტს და შეარჩევს ერთ-ერთს;
  • გეგმავს შესასრულებელი სამუშაოს თანმიმდევრობას და სამუშაო გრაფიკს, ანაწილებს ფუნქციებს, აკონტროლებს სამუშაოს მიმდინარეობას, პრობლემის შემთხვევაში ცვლის სტრატეგიას;
  • ქმნის ნაკეთობების დიზაინის ესკიზებს (სამოსი, ტრანსპორტი, სპორტული ინვენტარი და სხვ.);
  • აკეთებს საკლასო ოთახის ინტერიერის ესკიზს;
  • დეკორატიულად აფორმებს სკოლის ეზოს, კუთხეს;
  • ხატავს და ამზადებს თეატრალური კოსტიუმის და დეკორაციის დეტალებს (ქუდი, ნიღაბი, ფარდა, თაიგული);
  • აფორმებს სხვადასხვა საკლასო თუ სასკოლო ღონისძიებას, ქმნის მისალოც და მოსაწვევ ბარათებს, ჩარჩოებს, თასებს, კედლის გაზეთს, აფიშას ზეიმისათვის;
  • აღადგენს დაზიანებულ ნივთებს და სასკოლო ინვენტარს (მერხი, რუკა);
  • კინძავს და აახლებს სასკოლო ან საკლასო ბიბლიოთეკის წიგნებს.

 

რესურსები