ს.გ.VII.3.

VII კლასი

მოსწავლე აფართოებს გარემოში ობიექტებს შორის არსებული კავშირების ასახვის გზებს ნამუშევარში და შეუძლია გადმოსცეს დეტალები.   

ინდიკატორები

  • ხატავს შესაბამის გარემოში ადამიანებს, ფრინველებს, ცხოველებს  და მცენარეებს ნატურიდან და მეხსიერებით მეტი დეტალის გამოყენე­ბით;
  • ხატავს ყოფით სცენებს;
  • ხატავს ნატურიდან და მეხსიერებით ოთახის ინტერიერს (საკუთარი ოთახის, საკლასო ოთახის და სხვა).

რესურსები