ს.გ.VII.13.

VII კლასი

მოსწავლე ეცნობა ქართულ ხელოვნებას და ხელოვნების მოღვაწეებს. 

ინდიკატორები

  • მსჯელობს მატერიალური კულტურის ძეგლებზე, რომლებიც უნახავს და გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას;       
  • ადარებს ერთმანეთს საეკლესიო არქიტექტურის ცნობილ ძეგლებს;
  • განიხილავს რამდენიმე ცნობილი ქართველი შემოქმედის (მხატვრის, მოქანდაკის, არქიტექტორის ) ნამუშევრებს.

რესურსები