ს.გ.VII.10.

VII კლასი

მოსწავლე მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს სხვადასხვა ღონისძიების თემასა და მიზანს;
  • აწყობს გამოფენას და მონაწილეობს მასში;
  • მონაწილეობს სპექტაკლის დადგმაში;
  • ხვდება ხელოვნების გამოჩენილ მოღვაწეებს;
  • აწყობს და მონაწილეობს სხვადასხვა სახის აქციებში (მაგ., თამბაქოს მოწევის საწინააღმდეგო აქცია).

რესურსები