ს.გ.VI.9.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  დაგეგმოს და მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს სხვადასხვა ღონისძიების თემას და მიზანს;
  • აწყობს გამოფენას;
  • მონაწილეობს სპექტაკლის დადგმაში;
  • აწყობს და მონაწილეობს სხვადასხვა სახის აქციებში (მაგ. აქცია  გარემოს დაცვის თემაზე);
  • აწყობს შეხვედრებს ხელოვნების გამოჩენილ მოღვაწეებთან.

რესურსები