ს.გ.VI.8.

VI კლასი

მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის თვითგამოხატვის და კომუნიკაციის  საშუალება.

ინდიკატორები

  • ესაუბრება მეგობრებს ნახატებით;
  • გამოთქვამს აზრს ავტორის ჩანაფიქრის შესახებ;
  • საუბრობს ნამუშევრის შინაარსზე;
  • საუბრობს ინფორმაციაზე, რომელიც მიიღო სპექტაკლიდან, ფილმიდან, ფერწერული/გრაფიკული ნამუშევრებიდან, წიგნის ილუსტრაციებიდან.

რესურსები

სანიმუშო აქტივობები და სცენარები