ს.გ.VI.3.

VI კლასი

მოსწავლე აკვირდება გარემოში ობიექტებს შორის კავშირებს და შეუძლია მათი თავისებურებების გადმოცემა ნამუშევარში.

ინდიკატორები

  • ხატავს პორტრეტებს, ნატურმორტსა და პეიზაჟს  ნატურიდან და მეხსიერებით სახასიათო ნიშნების გამოყენებით;
  • გამოსახავს საკუთარ თავსა და სხვებს, სხვადასხვა დამახასიათებელი ნიშნების, დეტალების გამოყენებით რეალურ თუ გამოგონილ სიტუაციაში.

 

რესურსები