ს.გ.VI.2.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მიზანმიმართულად აირჩიოს და შემოქმედებითად გამოიყენოს სხვადასხვა მასალა, ტექნიკა და პროცედურა ნამუშევრის  შექმნისას.

ინდიკატორები

  • ქმნის მცირე ზომის ფორმებს სხვადასხვა მოძიებული მასალით;
  • ასრულებს გრაფიკულ ნამუშევარს სხვადასხვა მასალით (ტუში, მელანი, ნახშირი და სხვ.);
  • კომპიუტერის საშუალებით ქმნის მარტივ კომპოზიციებს;
  • კონკრეტული მოცემულობის შესაბამისად თავად ირჩევს მასალას და ტექნიკას.

რესურსები