ს.გ.VI.13.

VI კლასი

მოსწავლე აცნობიერებს, რა როლს ასრულებს ხელოვნება საზოგადოების ცხოვრებაში.

ინდიკატორები

  • საუბრობს ხელოვნებასთან დაკავშირებულ პროფესიებზე და მათ მნიშვნელობაზე;
  • მსჯელობს ხელოვნებაზე, როგორც გატაცებასა და პროფესიაზე;
  • ასახელებს მის ქალაქში/რაიონში/ქვეყანაში არსებულ კულტურულ დაწესებულებებს (მუზეუმი, გალერეა, კინოთეატრი) და მსჯელობს მათ დანიშნულებაზე.

 

რესურსები