ს.გ.V.9.

V კლასი

მოსწავლე მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს  გამოფენაში;
  • მონაწილეობს სპექტაკლის დადგმაში;
  • მონაწილეობს სხვადასხვა სახის აქციებში (მაგ. გარემოს დაცვა);
  • ხვდება ხელოვნების გამოჩენილ მოღვაწეებს.

 

რესურსები