ს.გ.V.2.

V კლასი

მოსწავლე მიმართავს სხვადასხვა მასალას, ტექნიკას და  პროცედურას  ნამუშევრის შექმნისას და შეუძლია მათი შემოქმედებითად გამოყენება

ინდიკატორები

  • ატარებს ექსპერიმენტს ნაცნობი მასალით (სხვადასხვა გამოსახუ­ლე­ბას, ორნამენტს ქმნის თიხაზე, მინაზე, ლითონზე, ხეზე, ქსოვილზე საღებავით) და იღებს ანაბეჭდებს;
  • კომპიუტერის საშუალებით ქმნის მარტივ გამოსახულებებს, ორნამენტებს, სხვადასხვაგვარ ეფექტს;
  • თავად ირჩევს მასალას და ტექნიკას (მაგ. ქსოვილს მოხატავს გუაშის და ტემპერის საღებავებით) ნამუშევარში სასურველი ეფექტის მისაღწევად.

რესურსები

შავი ზღვის სკივრი