ს.გ.V.12.

V კლასი

მოსწავლე ეცნობა ქართულ ხელოვნებას და ხელოვნების მოღვაწეებს. 

ინდიკატორები

  • მსჯელობს მატერიალური კულტურის ძეგლებზე, რომლებიც უნახავს და გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას;
  • აგროვებს და კლასის წინაშე  წარადგენს  ინფორმაციას ქართული ქანდაკებისა და არქიტექტურის რამდენიმე ნიმუშზე;
  • მოიძიებს ინფორმაციას რამდენიმე ცნობილი ქართველი მხატვრის, მოქანდაკის შესახებ და წარადგენს კლასის წინაშე.

რესურსები