ს.გ.V.11.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსი ისტორიასთან და კულტურასთან.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ისტორიულ ან ლიტერატურულ პერსონაჟებსა და ისტორიულ მოვლენებს ხელოვნების ნიმუშებში;
  • აგროვებს ინფორმაციას რომელიმე ისტორიულ მოვლენასთან დაკავშირებულ ხელოვნების ნიმუშებზე;
  • მოიძიებს და ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა კულტურაში ერთსა და იმავე თემაზე შექმნილ ნამუშევრებს.

რესურსები